مراسم افطاری

در ایام پر برکت ماه مبارک رمضان سعادت داشتیم تا در کنار دانش آموزان روزه هایمان را باز کنیم و مهمان سفره الهی باشیم .

;