image image

دبستان طلوع اسلام  در سال  1360 فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه، با فلسفه و نگرش حاکم بر سیاستگذاری های نظام تعلیم و تربیت و فعالیت های مجموعه نیز ،مبتنی بر برنامه ریزی برای استفاده هرچه بیشتر و بهتر از دوران تحصیل دانش آموزان می باشد. دورانی که دانش آموز مناسب ترین شرایط جهت آموختن و شکل گیری قابلیت ها و استعدادهای خود را داراست، به همین منظور مديريت مجموعه  تلاش داشته ، موجبات آموزش و فراگیری هرچه بیشتر و بهتر را برای دانش آموزان طلوع اسلام فراهم آورده و از این دوران حساس و تاثیر گذار بتواند در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای ایشان استفاده نماید.

بر همین اساس دیدگاه برنامه های آموزش این مجموعه به محتوای استاندارد و مدون اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش خلاصه نشده و در هر دوره تحصیلی با در نظر گرفتن شرایط و سن فراگیران برنامه های مختلف آموزشی و پرورشی جهت تعمیق معلومات و همچنین تعلیم علوم،فنون و مهارت های مختلف پرداخته می شود ،ایجاد محیطی امن و شاداب در جهت رشد و بهبود توانمندی های علمی و تربیتی با برخورداری از دانش روز و درک صحیح از وظیفه و مسئولیت پذیری او نسبت به اجتماع خویش ماموریت این مجموعه می باشد ،که در سایه ، همدلی خانه و  مدرسه محقق می گردد.

00

قدمت مجموعه

00

تعداد کلاس

00

تعداد دانش آموز

00

قبولی استعدادهای درخشان

تیم ما

کاوش در خبر

آخرین خبرها

خواندن همه
;