دبستان طلوع اسلام  در سال  1360 فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه، با فلسفه و نگرش حاکم بر سیاستگذاری های نظام تعلیم و تربیت و فعالیت های مجموعه نیز ،مبتنی بر برنامه ریزی برای استفاده هرچه بیشتر و بهتر از دوران تحصیل دانش آموزان می باشد. دورانی که دانش آموز مناسب ترین شرایط جهت آموختن و شکل گیری قابلیت ها و استعدادهای خود را داراست، به همین منظور مديريت مجموعه  تلاش داشته ، موجبات آموزش و فراگیری هرچه بیشتر و بهتر را برای دانش آموزان طلوع اسلام فراهم آورده و از این دوران حساس و تاثیر گذار بتواند در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای ایشان استفاده نماید.

بر همین اساس دیدگاه برنامه های آموزش این مجموعه به محتوای استاندارد و مدون اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش خلاصه نشده و در هر دوره تحصیلی با در نظر گرفتن شرایط و سن فراگیران برنامه های مختلف آموزشی و پرورشی جهت تعمیق معلومات و همچنین تعلیم علوم،فنون و مهارت های مختلف پرداخته می شود ،ایجاد محیطی امن و شاداب در جهت رشد و بهبود توانمندی های علمی و تربیتی با برخورداری از دانش روز و درک صحیح از وظیفه و مسئولیت پذیری او نسبت به اجتماع خویش ماموریت این مجموعه می باشد ،که در سایه ، همدلی خانه و  مدرسه محقق می گردد.

 

چشم انداز :

دبستان پسرانه طلوع اسلام  به عنوان یکی از مراکز آموزشی پیشرو و موفقیت های بسیار کسب نموده سعی دارد تا سبک خوب زیستن را در بهبود رفتارهای اجتماعی و اخلاقی توسعه دهد.

 

اهداف دبستان طلوع اسلام :

- توسعه خدمات

- توسعه ظرفیت ها و فضا های آموزشی

- توسعه امکانات و تکنولوژی ها

- توسعه سیستم ها

- نشر و اشاعه الگوها و مدل های موفق آموزشی و تربیتی

- جذب و پیاده سازی الگوها و مدل های موفق و پر بازده

- مستند سازی

- توسعه به کارگیری نظریات و تکنیک های روانشناسی در فرآیند ها و مقیاسهای مختلف

- توسعه مزیت ها و توان رقابتی

 

اهداف مجموعه طلوع اسلام  در زمینه IT  :

- مکانیزاسیون و اتوماسیون اداری

- توسعه و به کار گیری اینترنت

- توسعه مهارت های علمی و فنی IT   نزد دانش آموزان و کارکنان

 

اهداف مجموعه طلوع اسلام  در زمینه تربیت نیروی انسانی:

- افزایش بهره وری منابع انسانی

- جذب نیروی خلاق ، با انگیزه و کار آمد

- افزایش سطح شاخص های انگیزشی نیروی انسانی

 

اهداف مجموعه  طلوع اسلام  در زمینه تربیت دینی :

- تعمیق فرهنگ دینی و درونی کردن ارزش های اخلاقی و اسلامی

- توسعه در روابط اجتماعی مبتنی بر رشد فرهنگی و اخلاقی

- طراحی و استقرار یک نظام جامع در زمینه تربیت دینی دانش آموزان با تمرکز بر شاخص های زیر :

- حق طلبی ،صداقت ، مدارا و از خود گذشتگی ،شادی و نشاط ، تفکر و اندیشه

 

اهداف آموزشی مجموعه  طلوع اسلام :

- توسعه مهارت های خود یادگیری

- توسعه روش های یادگیری گروهی و مشارکتی

- توسعه روش های کارگاهی ، آزمایشگاهی و تکنولوژی

- توسعه روش های پژوهش مدار

- توسعه روش های مبتنی بر بحث و گفت و گو  و تفکر انتقادی

- کیفیت بخشی روش ها و فعالیت های آموزشی

- پاسخگویی به دغدغه ها و مشاوره تحصیلی دانش آموزان

- آموزش های تکمیلی

 

اهداف مجموعه آموزشی دوره ابتدایی طلوع اسلام در زمینه ی فعالیت های تربیتی :

- بهره گیری از ظرفیت های آموزشی مدرسه

- توسعه و بهره وری تشکل های دانش آموزی

- آموزش خانواده

- مناسبت ها ، جشنواره ها ، مسابقات فرهنگی و نمایشگاه های اختصاصی در رشد و توسعه فردی و گروهی دانش آموزان نقش دارد.

 

اهداف مدیریتی مجموعه آموزشی دوره ابتدایی طلوع اسلام :

- افزایش دانش و مهارت های جدید مدیریتی

- توسعه مدیریت مشارکتی

- افزایش و بسط مفهوم مدیریت و راهبری آموزشی

- نظارت و ارزیابی مستمر و همه جانبه بر اساس شیوه های نوین و مدرن تحصیلی

 

اهداف طلوع اسلام در زمینه ارتباط با والدین :

- افزایش بهره وری آموزش خانواده بر اساس نیازهای روز

- پیشنهادات و انتقادات

- افزایش روش های مشارکت فعال خانواده ها

- تسهیل در برقراری ارتباطات بین خانه و مدرسه با روش های نوین ارتباطی

;