جشن نیمه شعبان

این روز بزرگ را در کنار دانش آموزان و تعدادی از اولیا آنها جشن گرفتیم.

;