طلوع اسلامی ها خوش درخشیدند

به گزارش دبستان طلوع اسلام دانش آموزان بردیا زندی لک و احمدرضا ذبیحی در آزمون های ورودی به مدارس استعدادهای درخشان قبول شدند.

این درخشش را به دانش آموزان عزیز تبریک عرض می نماییم . 

;