جشن شکوفه ها

 جشن شکوفه ها و حضور دانش آموزان در مدرسه به همراهی رییس اداره آموزش و پرورش منطقه 7 برگزار شد به امید اینکه دانش آموزان سالهای خوبی را در مدارس مشغول تحصیل باشند.

;