جشن بازگشایی

با حضور پرشور دانش آموزان و معلمان و کادر اجرایی مدرسه سال تحصیلی 1402-1401 آغاز شد .به امید اینکه سال بسیار خوبی را در کنار هم رقم بزنیم

;