آموزش خانواده ( اختلال یادگیری)

به منظور افزایش سطح آگاهی اولیا عزیز ، جلسه آموزش خانواده با موضوع اختلال یادگیری برگزار شد و سخنران گرامی با آموزش شیوه های نوین  تسهیل امر یادگیری دانش آموزان در منزل به کمک خانواده را بهبود بخشید.

;