روز دانش آموز (جام شهید فهمیده)

به مناسبت روز دانش آموز مسابقات جام شهید فهمیده در قالب گروه های کلاسی در سطح مدرسه برگزار شد و به نفرات و کلاس های برنده جوایزی اهدا شد.

;